Lid worden

Ik ben bezig met een natuurgeneeskundige opleiding:

hier uploaden

X

Nog een bij- en nascholing toevoegen


Ik heb een diploma natuurgeneeskundige opleiding:

hier uploaden
Nog een diploma toevoegen

Dit e-mailadrs is al bij ons geregistreerd kies een ander adres of neem contact op met onze ledenadminsitratie via 040-283 89 88.

Alle velden met * zijn verplicht, indien dit niet mogelijk is komt u niet in aanmerking om (aspirant) lid te worden.

Verzoek tot lidmaatschap indienen


Lidmaatschap van VBAG maakt je kwaliteit zichtbaar!
Ben jij therapeut en wil jij aansluiten bij de VBAG of volg je een opleiding en wil je het aspirant-lidmaatschap aanvragen?
Lees dan onderstaande informatie. Aan het einde van deze pagina kun je een lidmaatschap aanvragen.
 
+ Wat is voor jou als therapeut belangrijk als je je aansluit bij een beroepsvereniging?

Dat je dan goed verzekerd bent voor rechtsbijstand en beroepsaansprakelijkheid? Dat de vereniging veel complementaire disciplines vertegenwoordigt? Dat je professionele praktijkondersteuning krijgt en je belangen goed worden behartigd? Dat je niet te veel contributie betaalt?

Grote kans dat alle criteria relevant voor je zijn. En wellicht goed om te weten wat in de contributie is inbegrepen:

Verzekeringen (beroepsaansprakelijkheids-, persoonlijke ongevallen- en zakelijke inboedelverzekering), geschillencommissie, visitatie, het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg of OrthoFyto naar keuze, gebruik van Incassobureau MediCas, deelname regiobijeenkomsten en nog veel meer.

 

Een goede, professionele gezondheidszorg kun je als een soort recht van de Nederlandse burger zien. Dit betekent dat alle aangeboden zorg door wie dan ook en waar dan ook aan een aantal basiscriteria moet voldoen. Dat geldt zeker voor zorg die voor vergoeding in aanmerking komt. Ook binnen de complementaire geneeswijzen zullen therapeuten daarom goed geschoold moeten zijn voordat ze aan de uitoefening van hun vak kunnen beginnen. Ze moeten geregistreerd zijn, zich tijdens de uitoefening van hun praktijk blijven scholen en meedoen aan intervisie en visitatie.

 

Naast de algemene ledenvergadering organiseert de VBAG jaarlijks, soms halfjaarlijks, regiobijeenkomsten. Niet alleen brengen we je daar op de hoogte van relevante ontwikkelingen, maar je kunt er ook je mening laten horen en vragen aan het bestuur stellen. Bovendien krijg je er input over een praktisch onderwerp dat voor jou als zorgverlener belangrijk is of kan zijn.


+ Wil je aspirant lid worden en alvast profiteren van veel voordelen?

Als je nog niet voldoet aan de voorwaarden om (vol)waardig VBAG-lid te worden, bijvoorbeeld omdat je je opleiding nog niet hebt afgerond, kan het aspirant/student-lidmaatschap heel aantrekkelijk zijn. Je profiteert namelijk van een heleboel voordelen en je kunt je voorbereiden op het ‘echte’ lidmaatschap. 

 

Ook heb je toegang tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en andere bijeenkomsten die de VBAG organiseert. Hoewel je nog geen stemrecht hebt, kun je wel meepraten over beleidskwesties. 

 

Als de digitale intakeprocedure is afgerond, wordt de aanvraag voor lidmaatschap door de intake-commissie beoordeeld. Als je vervolgens (vol)waardig lid wordt, hoef je geen intakekosten meer te betalen. Alles bij elkaar veel voordelen om daarmee goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en je toekomstige lidmaatschap van de VBAG te vergemakkelijken.

Onder aan de pagina kun je het aspirant-lidmaatschap aanvragen.

 

Toekomstig lidmaatschap

Als je je opleiding(en) hebt afgerond, kun je waardig of volwaardig VBAG-lid worden. Volwaardig betekent dat je aantoonbaar voldoet aan de Plato-eindtermen, waardoor veel zorgverzekeraars je consulten (gedeeltelijk) vergoeden. Een waardig VBAG-lid voldoet daar niet aan, maar bezit wel diploma’s van een complementaire beroepsopleiding en een medische – of psychosociale basisopleiding op hbo-niveau. Zorgverzekeraars vergoeden de consulten en behandelingen in dit geval niet. Om de kwaliteit van het vak hoog te houden en om een serieuze gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars en andere relevante instanties te zijn, stelt de VBAG hoge kwaliteitseisen aan haar (aspirant/student-)leden. 


+ Wat kost het aspirant/student-lidmaatschap en wat krijg je ervoor?

De kosten voor het aspirant-lidmaatschap bedragen jaarlijks € 161,60.  Dit is inclusief een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstand), de geschillencommissie, zes keer per jaar het Vakblad Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg of OrthoFyto en de afwikkeling van niet-inbare vorderingen op debiteuren.

 

Een gespecificeerd overzicht:

Lidmaatschap € 81,75    

Verzekering  € 47,00                                                  

Geschillencommissie  € 8,30

Vakblad  € 24,55 

 

Ons contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je in het lopende contributiejaar lid, dan wordt de contributie naar rato berekend (alleen Balens wordt per kwartaal verrekend). De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en dient voldaan te worden vóór aanvang van de nieuwe periode waarover de contributie is verschuldigd.

 

Therapeuten die een verzoek tot (aspirant)-lidmaatschap indienen, betalen eenmalig intakekosten à € 95,00. Als de digitale intakeprocedure is afgerond, wordt de aanvraag voor lidmaatschap door de intake-commissie beoordeeld. Intakekosten worden niet gerestitueerd. Als je vervolgens (vol)waardig lid wordt, hoef je geen intakekosten meer te betalen. Alles bij elkaar veel voordelen om daarmee goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en je toekomstige lidmaatschap van de VBAG te vergemakkelijken.

 

Overige voorwaarden

Bij de aanmelding wordt een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd (deze kun je aanvragen via secretariaat@vbag.nl en mag niet ouder zijn dan 3 maanden). Als je hieraan voldoet, dan wacht je bij de VBAG een warm welkom als aspirant/student-lid. 


+ Wil je volwaardig lid worden? Lees hier de voorwaarden.

Als je een professionele praktijk wilt voeren, is het verstandig om lid te worden van een beroepsvereniging. Behalve dat deze je belangen behartigt is het voor potentiële cliënten een bewijs van kwaliteit. Ze kunnen ervan op aan dat je je vak verstaat en dat ze bij jou in goede handen zijn. Dat geldt zeker voor een lidmaatschap bij de VBAG, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze.

 

Voorwaarden lidmaatschap

 

Voor het volwaardig lidmaatschap vragen we een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding afgerond met een diploma plus medische en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen van tezamen minimaal 180 ec. We erkennen de meeste opleidingen geaccrediteerd door SNRO, CPION of SKB. 

 

Met een meerjarige opleiding wordt invulling gegeven aan het BeroepsCompetentieProfiel (BCP) wat bestaat uit onderdelen als Vakkennis, Therapeutische houding, MBK en/of PsBK volgens Plato.

 

Een andere, niet complementaire, vierjarige Hbo-opleiding kan voor maximaal 60 ec meetellen voor het deel therapeutische houding.

 

Onderaan de paginga kun je een lidmaatschapsverzoek indienen. 


+ Bij VBAG ben je ALL-INCLUSIVE!* (Wat kost het lidmaatschap en wat krijg je ervoor?)

De lidmaatschapsbijdrage is € 399 per 12 maanden. Dit bedrag is all-inclusive, wat inhoudt dat het is opgebouwd uit diverse kostenposten. Het gaat om kosten die andere beroepsverenigingen soms/vaak apart in rekening brengen. De VBAG heeft voor deze manier gekozen om het eenvoudiger voor haar leden te maken. Het contributiebedrag omvat veel voor een relatief laag bedrag: een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstand), de geschillencommissie (volgens de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg), 6 x per jaar het Vakblad Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg of OrthoFyto en de afwikkeling van niet-inbare vorderingen op cliënten die hun rekening niet betalen.

 

Een gespecificeerd overzicht:

Lidmaatschap € 226,15

Verzekering € 84,00                                                

Geschillencommissie  € 8,30

Vakblad € 24,55 

Visitatie € 56,00

* Allleen het RBCZ-lidmaatschap wordt rechtstreeks door RBCZ gefactureerd.

 

Je betaalt eenmalig intakekosten à € 95,00. Als de digitale intakeprocedure is afgerond, wordt de aanvraag voor het lidmaatschap door de intake-commissie beoordeeld. Intakekosten worden niet gerestitueerd. Aspirant-leden die (vol)waardig lid worden hoeven niet opnieuw intakekosten te betalen, aangezien dit reeds betaald is bij de aanvraag voor het aspirant-lidmaatschap. 

 

Ons contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je in het lopende contributiejaar lid, dan wordt de contributie naar rato berekend (alleen Balens wordt per kwartaal verrekend).  De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en dient voldaan te worden vóór aanvang van de nieuwe periode waarover de contributie is verschuldigd.

 

Als je lid bent van de VBAG dan kom je in aanmerking voor vergoedingen bij verschillende zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars die onder Coöperatie VGZ vallen, vergoeden alleen als je ingeschreven staat in ‘de VGZ-zorgzoeker’. Voorwaarden voor vermelding hierin is naast een complementaire opleiding, een diploma medische basiskennis en/of psychosociale basiskennis dat aan de Plato-eindtermen voldoet of vrijstelling hiervoor geeft (lijst met erkende hbo-opleidingen). 


 

+ Heb je een A, B of Z-verpleegkundige opleiding met een geldige BIG-registratie?

Je krijgt vrijstelling voor de Plato-eindtermen. Je dient een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding te hebben afgerond met een diploma van minimaal 140 ects (exclusief mbk/psbk). Als je kunt aantonen dat je de andere competenties (communicatievaardigheden, samenwerkingsrelaties, verantwoordelijkheid en zelfstandigheidontwikkeling, eigen praktijk en ondernemersvaardigheden, reflectieve vaardigheden en intercollegiale toetsing) op hbo hebt, kan de norm van minimaal 80 ects vakinhoudelijk volstaan.

 

Download hier de lijst met opleidingen die vrijstelling geven voor de Plato-eindtermen (medische en/of psychosociale basiskennis)


+ Heb je vrijstelling voor Plato maar werk je in een andere richting? 

Heb je vrijstelling voor de Plato-eindtermen omdat je een reguliere lichaamsgerichte hbo-opleiding volgens de lijst hebt afgerond maar werk je psychosociaal, dan kan de norm van minimaal 90 ec vakinhoudelijk volstaan. Dit geldt ook voor de vrijstelling voor Plato als je een reguliere psychosociale hbo-opleiding volgens de lijst hebt afgerond en als je lichaamsgericht werkzaam bent. 

 

Aansluiting bij een geschillencommissie

Met ingang van 2017 ben je verplicht je aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Registratie in 2017 was via de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Het is dus geen keuze, maar een wet die voortvloeit uit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Het positieve ervan is dat ons werkveld met deze wet meteen erkend is. Want voor de reguliere zorg geldt namelijk net zo de verplichting van een geschilleninstantie. Helaas is het onvermijdelijk dat het kosten met zich meebrengt. Als VBAG-bestuur hebben we besloten om alle leden per 1-1-2018 collectief aan te melden via Quasir. Nogmaals: je bent verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie om zorg te mógen verlenen. Of je wel of niet bent aangesloten bij een beroepsvereniging staat er helemaal los van. Het is een wettelijk besluit en er is geen ruimte voor keuze als je je vak wilt blijven uitoefenen. 

 

folder 'Val ik onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg?' Ter info hier een link naar een pagina van het ministerie van VWS waarop alle erkende geschilleninstanties staan vermeld. bijlage incident melden / bijlagebrochure IGZ-1 / bijlage WKKGZ handreiking voor kleine zorgaanbieders / bijlage IGZ factsheet calamiteiten 9-12-2016.

 

Overige voorwaarden op administratief gebied

• overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) niet ouder dan 3 maanden na datum afgifte

• inschrijving bij Kamer van Koophandel voor praktijkhouders

• overleggen van een zorgverlenersnummer en een praktijkcode (agb-codes bij Vektis)

• inschrijving bij RBCZ (inschrijving wordt door VBAG gedaan)

• inschrijving bij een geschillencommissie (is onderdeel van het lidmaatschap)

• een website of een folder


+ Eisen na aanname als lid

Afleggen van eed of belofte, het volgen van bij- en nascholing, meewerken aan visitatie (praktijkbezoek), het conformeren aan de klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ, werken conform de WKKGZ en last but not least: Goede praktijkvoering in de breedste zin des woords!

Beëdiging Op het moment dat je aangenomen bent als lid, blijft er nog één wezenlijk aspect over: het afleggen van de eed, danwel belofte. Omdat wij in de zin van beroepsmatig verantwoordelijk handelen geen verschil zien tussen reguliere zorg en complementaire zorg, is voor ons dus ook datgene van belang wat de Griekse arts Hippocrates zo omstreeks 400 v. Chr. zijn leerlingen liet beloven: de eed van Hippocrates, maar uiteraard inmiddels in een aangepaste vorm. De essentie bij het afleggen van de eed of belofte is handelen vanuit respect naar alle levende wezens en dat in alle opzichten. Verder zijn er natuurlijk twee dingen van belang bij de uitoefening van het vak van natuurgeneeskundige en dat zijn de mens zien als één geheel en handelen vanuit zowel het hart als de ratio.


+ Bij- en nascholingseisen VBAG-therapeut
 

Als VBAG-therapeut dien je elk jaar minimaal 10* dagdelen scholing (min. 3 uur per dagdeel) te volgen. Hoe je deze dagdelen invult, kan op vele manieren. Er zijn een paar ‘regeltjes’ die gelden:

 

• Praktiseer je MBK óf PSBK? Dan dien je minimaal twee dagdelen MBK óf PSBK scholing (afhankelijk waarin je werkt) te volgen.

• Praktiseer je MBK én PSBK? Dan dien je minimaal twee dagdelen MBK én twee dagdelen PsBK scholing te volgen.

 

• Iedere VBAG-therapeut volgt minimaal 3 dagdelen vakgerichte scholing. Vakgerichte bijscholingen zijn scholingen die gericht zijn op jouw vakgebied óf op een ander vakgebied  en door VBAG worden erkend. Ook éxtra bijscholingen op het gebied van MBK/PsBK tellen als vakgerichte scholingen. 

 

  • De overige 5 of 7* dagdelen mag je naar eigen inzicht invullen. Je kunt deze vullen met extra MBK/PsBK scholingen, met vakgerichte scholingen of inspiratiescholingen. Inspiratiescholingen zijn heel divers en kunnen ingevuld worden met het lezen van een boek tot het doen van bestuurswerk. Ook het begeleiden van een stagiair en intervisie vallen onder inspiratiescholingen.

 

In dit overzicht kun je de eisen vinden waaraan de verschillende bij- en nascholingen dienen te voldoen.

 

* Een VBAG-therapeut die MBK én PsBK praktiseert dient ieder jaar minimaal 12 dagdelen scholing te volgen.

 


+ Richtlijnen praktijkvoering

Voor de inrichting en de praktijkvoering zijn er richtlijnen opgesteld, waarvan verwacht wordt dat alle leden die opvolgen, zoals visitatie (ééns in de vijf jaar). 

Er zijn ook richtlijnen voor de wachtruimte, spreek- en behandelkamer, toilet, garderobe, veiligheid, toegankelijkheid, herkenbaarheid, aanwezigheid van noodzakelijke informatie voor de cliënt, patiënten- en financiële administratie, bereikbaarheid en vervanging, reclame en voorlichting, etc. Dit alles om een professionele en volwaardige zorg mogelijk te maken en te optimaliseren.      VBAG-info   Eisen en tips voor je website   VBAG Privacy statement


 

+ Opleidingseisen in beeld


Lid worden

Hartelijk dank voor het invullen van de vragen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een mail sturen met onze reactie.
Als u in aanmerking komt voor het VBAG-lidmaatschap, dan ontvangt u een link in uw e-mail met een inlogcode voor het besloten gedeelte van de VBAG-website, zodat u de intake procedure digitaal kunt doorlopen.

Controleer de komende weken ook je spammail, het kan gebeuren dat onze reactie gezien wordt als reclame/spam.
x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Scan qr code met authenticator app:

Of voer onderstaande sleutel in met je authenticator app:

Verzenden

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.