Verschil 'waardig' en 'volwaardig'

Verschil ‘waardig’ en ‘volwaardig’ 
 
De VBAG kent ‘volwaardige’ en ‘waardige’ leden, termen die uitdrukken dat de vereniging uit hoog gekwalificeerde zorgverleners bestaat. 
 
Er is echter wel verschil tussen deze groepen. En dat is dat de eerste groep in aanmerking komt voor vergoeding door de meeste ziektekostenverzekeraars mits de cliënt een aanvullende verzekering heeft. Deze zorgverleners voldoen namelijk aan de zgn. Plato-eindtermen, een extra voorwaarde die de verzekeraars hebben ingesteld per 1 januari 2017 ten aanzien van medische en psychosociale basiskennis. Deze eindtermen hebben de zorgverzekeraars met elkaar geformuleerd en als standaard ingesteld. De ‘volwaardige’ leden hebben deze naast vakinhoudelijke scholing met goed gevolg afgerond. 
 
De ‘waardige’ VBAG-leden handhaven naast hun vakinhoudelijke diploma(‘s) hun geaccrediteerde hbo-diploma (medisch en/of psychosociaal) zonder Plato. 
Uitsluitend de vergoeding door de zorgverzekeraars vormt dus het verschil tussen de beide groepen, voor het overige zijn ze gelijk. VBAG-leden zijn hooggekwalificeerde zorgverleners, zowel de ‘waardige’ als de ‘volwaardige’. Zij zijn allen goed opgeleid en voldoen aan alle eisen van de beroepsvereniging. 
 
x

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Scan qr code met authenticator app:

Of voer onderstaande sleutel in met je authenticator app:

Verzenden

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt je een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.